מערכת הסרה מרשימת תפוצה
לצורך הסרה מרשימות התפוצה של פאנג'ויה נא להכניס את מספר הטלפון הנייד שאליו נשלחות ההודעות.
ניתן גם לשלוח דוא"ל לכתובת: manager@funjoya.co.il